×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionDisplay FormatColorActive areaInterfaceVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0307-0045-7BL12864I1WRNHN$ 494.76PB-FreeGraphic OLED 128X64 Dots, White
DC09
128x64White 23.02 x 11.5mm Parallel BOLYMIN
0307-0061-6BL12864G2ERNHN$ 481,555.00PB-FreeRoHSOLED Module 128x64 Dots, Yellow Color, Positive/
Reflective Type, No Backlight, Bottom View Angle,
Built-In Controller SPD0301
128x64Yellow 55.01 x 27.49mm Parallel BOLYMIN
0549-0019-1MI240320BO WITH TOUCH PANEL 0750.00PB-FreeRoHSOLED Graphic Display 2.83 inch, 240xRBGx320 Dots,
Full Color 262K with Resistive Touch Panel
240x320RGB 262K 43.2 x 57.6mm MPU,Serial,RGB BUS MIT
0549-0074-1MI240128AO-G 42,444.00PB-FreeRoHSOLED Module 3.37 Inch, Resolution 240x128 Dots,
Display Color Green
240x128Green 75.58 x 40.30mm Parallel,Serial MIT