×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Contactors
Items for Contactors
Narrow your selection below
 
Type
Coil Voltage
Contact Rating
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeCoil VoltageContact RatingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1038-0244-6EVC-AB-250 103,113.00PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, 12VDC Single Coil,
Contact Arrangement 1NO, Operation Voltage
12-1000Vdc, Current Rating 250A
Contactor12VDC 250A EATON BUSSMANN
1038-0245-8EVC-AB-150S 631,519.00PB-FreeRoHSVehicle DC Contactor, 12VDC Single Coil, Contact
Form SPST - Normally Open, Rated Voltage
750Vdc, Rated current 150A
Contactor12VDC 150A EATON BUSSMANN
1038-0272-1EVC-AB-400S-ESK 44,744.00PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, 12VDC Coil, Driving
Mode Dual Coil, Contact Arrangement 1NO,
Operation Voltage 12-1000Vdc, Current Rating 400A
Contactor12VDC 400A EATON BUSSMANN
1038-0273-3EVC-AB-300 63,495.00PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, 12VDC Coil, Driving
Mode Single Coil, Contact Arrangement 1NO,
Operation Voltage 12-1000Vdc, Current Rating 300A
Contactor12VDC 300A EATON BUSSMANN
1038-0275-7EVC-HB-250CPAN-ESK 103,224.00PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, Round Type, 12VDC Coil,
Driving Mode Dual Coil, Contact 1NO + AUX,
Operation Voltage 12-1000VDC, Current Rating 250A
Contactor12VDC 250A EATON BUSSMANN
1038-0277-1EVC-AB-20C-Q2-ESK 7420.10PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, 12VDC Coil, Driving
Mode Single Coil, Contact 1NO, Operation Voltage
12-750Vdc, Current Rating 20A, QC Lead Type
Contactor12VDC 20A EATON BUSSMANN
1038-0279-5EVC-HBANB-100S-E 61,704.00PB-FreeRoHSHigh Voltage DC Contactor, Round Type, 12VDC Coil,
Driving Mode Single Coil, Contact 1NO + AUX,
Operation Voltage 12-800VDC, Current Rating 100A
Contactor12VDC 100A EATON BUSSMANN
1123-0005-91-1615-356895 57,638.00PB-FreeRoHSDC Contactor, 1NO + AUX 1NC, Rated 1000VDC/500A,
Monostable with PWM Module, Main Contacts Thread
M6, Coil 12-24VDC, (C300-500-G1P-24I-V1)
Contactor12-24VDC 500A SCHALTBAU
1123-0006-11-1615-355023 26,624.00PB-FreeRoHSDC Contactor, 1NO + AUX 1NC, Rated 1000VDC/500A,
Coil Design Monostable with PWM Module,
Coil Voltage 12-24VDC, (C300-500-G0P-24I-V1)
Contactor12-24VDC 500A SCHALTBAU
1600-0021-5DILM32-XHI11 41182.00PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 2 Pole, Contact 1 N/O
and 1 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILM7/9/12/15/17/25/32/38-10
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0025-3DILA-XHI22 20228.80PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 4 Pole, Contact 2 N/O
and 2 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILA, DILM7 - DILM38
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0039-4DILEM-10-G(24VDC) 301,163.50PB-FreeRoHSContactor, 24Vdc, 3 Pole, With Auxiliary Contact,
Rated Operational Current (AC-3) 9A at 380/400V
Contactor24VDC 9A EATON ELECTRIC
1600-0044-7DILER-40-G(12VDC) 300.00PB-FreeRoHSContactor Relay, 12Vdc, Contact 4 N/O,
Rated Operational Current (AC-15) 3A at
380/400V/415V
Contactor12VDC 3A EATON ELECTRIC
1600-0055-2DILM150-XHI22 20291.20PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 4 Pole, Contact 2 N/O
and 2 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILM40 - DILM170
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0057-6DILEM-01-G(24VDC) 17712.40RoHSContactor, 24Vdc, 3 Pole, With Auxiliary Contact,
Rated Operational Current (AC-3) 9A at 380/400V
Contactor24VDC 9A EATON ELECTRIC