×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Touch Panel
Items for Touch Panel
Narrow your selection below
 
Touch Panel Type
Interface Type
Size
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTouch Panel TypeInterface TypeSizeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0032-0194-1N010-0510-T303 45,744.00PB-FreeRoHSResistive Touch Panel 17 Inch, Pen/Finger Type,
7-Wire Series
Resistive7-wire 17.0 Inch FUJITSU COMPONENTS
0032-0241-7N010-0554-T241A 659557.20PB-FreeRoHS4-Wire Resistive Touch Panel 4.3 Inch,
Pen/Finger Type
Resistive4-wire 4.3 Inch FUJITSU COMPONENTS
0032-0248-8T010-1301-T320 31568.70PB-FreeRoHS4-Wire Resistive Touch Panel 7 Inch,
Pen/Finger Type
Resistive4-wire 7.0 Inch FUJITSU COMPONENTS
0032-0363-6T010-1301-T997 320355.90PB-FreeRoHSResistive Touch Panel 7 Inch
for Pen and Finger Input
Resistive4-wire 7.0 Inch FUJITSU COMPONENTS
0032-0370-1FID-1154-441-A10 0707.40PB-FreeRoHS4-Wire Resistive Touch Panel 10.2 inch
Pen and Finger Input
Resistive4-wire 10.2 Inch FUJITSU COMPONENTS
0216-0003-5FC315WH00DL-CT-B2 05,442.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Screen 31.5 Inch,10 Touch Points
USB Interface (HID Driver Supported)
No Glass(Frame Only)
InfraredUSB 31.5 Inch CVTOUCH/ IRTOUCH
0254-0002-2E19D03U-A01-01 24,426.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Screen 19.1 Inches,5:4,3mm,
Tempered Glass,IP65 in Front Side,HID,USB
Interface
InfraredUSB 19.1 Inch IR TOUCH
0254-0006-7IX11020216300001 213,371.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Screen, 21.6 Inches (16:9),
3mm General Tempered Glass HID,IP65 in Front Side,
1-2 Points Touch,Zoom In/Out Operation Support
InfraredUSB 21.6 Inch IR TOUCH
0254-0007-9IX11020171200001 82,735.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Screen 17.1 Inches,Tempered Glass,
IP65 in Front Side,USB,HID Interface
InfraredUSB 17.1 Inch IR TOUCH
0254-0008-1FC49WH00DL-CT-B2 196,290.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Panel Size 49.0 Inch,USB Interface,
TTL Serial Port Interface, Minimum Object Sizes
for Touch 6mm, 8mm(Single Touch/Multi-Touch)
InfraredUSB 49.0 Inch IR TOUCH
0254-0010-8FC65WH00DL-CT-B2 09,959.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Panel Size 65.0 Inch, USB/TTL
Serial Port Interface, Minimum Object Sizes for
Touch 6mm (Single Touch), 8mm (Multi-Touch)
InfraredUSB 65.0 Inch IR TOUCH
0254-0013-4FG315BD-CTA7 104,249.00PB-FreeRoHSInfrared Touch Panel Size 31.5 Inch, USB/Serial
Port Interface, 20 Touch Points, Minimum Object
Sizes for Touch 6mm, No Glass (Frame Only)
InfraredUSB 31.5 Inch IR TOUCH
0549-0060-1MI0700CUP-C4 98877.80RoHSCapacitive Touch Panel 7 Inch
Resolution 800 x 480 Dots,Input Supply 3.3V
CapacitiveSPI,I2C 7.0 Inch MIT
0549-0065-1MI0700CUP-C4-F4.75 715728.20PB-FreeRoHSHigh Sensitivity Capacitive Touch Panel 7 inch,
Resolution 800 x 480 Dots,Input Supply 3.3V,
High Sensitivity PCAP with Special Firmware
CapacitiveSPI,I2C 7.0 Inch MIT