×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Heat Shrink Tubes
Items for Heat Shrink Tubes
Narrow your selection below
 
Diameter
Color
Material
Series
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorDiameterColorMaterialSeries
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0111-0060-8FP-221VW-10.0-BK 018.31PB-FreeHeat Shrink Tube Dia 10.0mm Black Color
3M10 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0061-1FP-221VW-6.0-BK 014.33Heat Shrink Tube Dia 6.0mm Black Color
3M6 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0062-4FP-221VW-1.5-BK 07.61PB-FreeHeat Shrink Tube Dia 1.5mm Black Color
3M1.5 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0063-7FP-221VW-13.0-BK 42623.81PB-FreeHeat Shrink Tube Dia 13.0mm Black Color
3M13 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0064-0FP-221VW-5.0-BK 014.20Heat Shrink Tube Dia 5.0mm Black Color
3M5 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0065-3FP-221VW-8.0-BK 16417.02Heat Shrink Tube Dia 8.0mm Black Color
3M8 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0068-2FP-221VW-15.0-BK 1538.80Heat Shrink Tube Dia 15.0mm Black Color
3M15 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0069-5FP-221VW-16.0-BK 45138.00Heat Shrink Tube Dia 16.0mm Black Color
3M16 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0070-2FP-221VW-3.0-BK 012.04Heat Shrink Tube Dia 3.0mm Black Color
3M3 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0071-5FP-221VW-4.0-BK 012.64Heat Shrink Tube Dia 4.0mm Black Color
3M4 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0072-8FP-221VW-2.0-BK 1,9099.13Heat Shrink Tube Dia 2.0mm Black Color
3M2 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0075-7FP-221VW-1.0-BL 5848.48PB-FreeHeat Shrink Tube Dia 1.0mm Blue Color
3M1 mmBlue Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0076-0FP-221VW-2.5-BK 08.61Heat Shrink Tube Dia 2.5mm Black Color
3M2.5 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0079-9FP-221VW-3.5-BK 21111.43Heat Shrink Tube Dia 3.5mm Black Color
3M3.5 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW
0111-0082-2FP-221VW-14.0-BK 026.78Heat Shrink Tube Dia 14.0mm Black Color
3M14 mmBlack Flexible Polyolefin FP-221VW