×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Digital Multimeters
Items for Digital Multimeters
Narrow your selection below
 
Series
Max. DC Volts
DC Volt Resolution
Max. AC Volts
AC Volt Resolution
Max. Resistance
Resistance Resolution Ω
True-RMS reading
Include Accessories
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionMax. DC VoltsDC Volt ResolutionMax. AC VoltsAC Volt ResolutionMax. ResistanceResistance Resolution (ohm)True-RMS readingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0253-4FLUKE177 714,135.20PB-FreeRoHSTrue-RMS Versatile Multimeter for Field Service or
Bench Repair with Display Backlight,AC,DC 1000V
Max,AC,DC Current 10A Max,3 3/4 Digit 6,000 Counts
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω YES FLUKE
0061-0254-7FLUKE179 515,996.80PB-FreeRoHSTrue-RMS Versatile Multimeter AC,DC 1000V
Max,AC,DC Current 10A Max,3 3/4 Digit 6,000 Counts
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω YES FLUKE
0061-0255-0FLUKE287 424,035.20PB-FreeRoHSTrue-RMS Electronics Logging Multimeter with
TrendCapture, AC 1,000V 10A Max, DC 50V 400mA Max
4 3/4 Digit 50,000 Counts
1000V 0.001mV~0.1V 1000V 0.001mV~0.1V 500MΩ 0.1Ω~0.01MΩ YES FLUKE
0061-0256-3FLUKE289 130,347.20PB-FreeRoHSTrue-RMS Electronics Logging Multimeter with
TrendCapture, AC 1,000V 10A Max, DC 50V 400mA Max
4 3/4 Digit 50,000 Counts
1000V 0.001mV~0.1V 1000V 0.001mV~0.1V 500MΩ 0.1Ω~0.01MΩ YES FLUKE
0061-0257-6FLUKE289/FVF 036,530.40PB-FreeRoHSTrue-RMS Digital Multimeter, High Performance
Industrial Logging Multimeter with Trendcapture
4 3/4 Digit, 50,000 Counts
1000V 0.001mV~0.1V 1000V 0.001mV~0.1V 500MΩ 0.1Ω~0.01MΩ YES FLUKE
0061-0258-9FLUKE87-5 618,349.60PB-FreeRoHSIndustrial True-RMS Multimeter with Temperature
AC DC 1,000V Max, AC DC Current 10A Max 3
3/4 Digit 6,000 Count or 4 1/2 Digit 20,000 Counts
1000V 0.1mV~1V 1000V 0.1mV~1V 50MΩ 0.1Ω~0.01MΩ YES FLUKE
0061-0271-6FLUKE175 913,288.00PB-FreeRoHSTrue-RMS Versatile Multimeter for Field Service
Bench Repair, AC DC 1,000V Max, AC DC Current 10A
Max,3 3/4 Digit 6,000 Counts
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω YES FLUKE
0061-0273-2FLUKE789 446,344.00PB-FreeRoHSProcess Meter combine Digital Multimeter and Loop
Calibrator in one rugged handheld tool
1000V - 1000V - 40MΩ - YES FLUKE
0061-0289-4FLUKE113 05,700.00PB-FreeRoHSTrue-RMS Utility Multimeter Designed for Basic
Electrical Tests VCHEK 600V Max
3 3/4 Digit 6,000 Counts
600V 1mV~0.1V 600V 1mV~0.1V 60KΩ 0.1Ω~0.01KΩ YES FLUKE
0061-0302-6FLUKE87-5/E2-KIT 723,742.40PB-FreeRoHSFluke 87-5/E2 DMM Kit include ToolPak Hanger,
Test Lead, Soft Case, Temperature Probe
3 3/4 Digit 6,000 Count or 4 1/2 Digit 20,000Count
1000V 0.1mV~1V 1000V 0.1mV~1V 50MΩ 0.1Ω~0.01KΩ YES FLUKE
0061-0387-3FLUKE28-2 721,756.00PB-FreeRoHSRugged IP 67 True-RMS Industrial Multimeters
3 -3/4 Digit, 6000 Count or 4-1/2 Digit
19,999 Count
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω YES FLUKE
0061-0471-6FLUKE88-5 420,466.40PB-FreeRoHSAutomotive Multimeter 88 SERIES V Deluxe
AC DC 1,000V Max, AC DC Current 10A Max
4 1/2 Digit 20,000 Counts
1000V 0.01mV 1000V 0.01mV 50MΩ 0.1Ω NO FLUKE
0061-0472-9FLUKE27-2 220,941.60PB-FreeRoHSRugged Digital Multimeter, AC/DC Voltage 1000V,
AC/DC Current 10A, Display Counts 6000,
(Average-Responding Multimeter)
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω NO FLUKE
0061-0538-6FLUKE287/FVF 134,111.20PB-FreeRoHSTrue-RMS Logging Multimeter Combo Kit
with TrendCapture,FlukeView Forms Software
1000V 0.001mV~0.1V 1000V 0.001mV~0.1V 500MΩ 0.1Ω~0.01MΩ YES FLUKE
0061-0582-8FLUKE179/EDA2 1415,958.40PB-FreeRoHSTrue-RMS Multimeter and Accessories, Combo Kit
Include TL910,TL224,AC280,80BK-A,ToolPak
Soft Case
1000V 0.1mV 1000V 0.1mV 50MΩ 0.1Ω YES FLUKE