×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Memory Cards
Items for Memory Cards
Narrow your selection below
 
Mounting Type
No. of Contacts
Loading-Unloading Card Method
Vendor
Packaging
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionCard TypeMounting TypeNo. of ContactsLoading-Unloading Card MethodVendorPackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0007-1135-7SDMS09TK-PP-U 55664.63PB-FreeSD CARD CONNECTOR, PUSH-PUSH EJECT,
STANDARD, NON REVERSE TYPE
SD CardSurface Mount 9 Push-in,Push-Eject,Non-Reverse Type GTKTRAY
0007-1197-7SDMS09TW-15U-01 39930.78PB-FreeSD MEMORY CARD CONNECTOR SECURE DIGITAL SMT
STANDARD, NON REVERSE TYPE
SD CardSurface Mount 9 Push-in,Pull-Eject,Non-Reverse Type GTKTRAY
0007-1317-5TFMS08TK-PP-02 82851.45PB-FreeRoHSMICRO SD CARD PUSH/PUSH TYPE
T-FLASH,NORMAL CLOSE
Micro SD CardSurface Mount 8 Push-in,Push-Eject,Non-Reverse Type GTKTAPE & REEL
0140-0002-7CCM03-3013LFT R102 1,20768.72PB-FreeRoHSSIM/SAM Card Connectors 6 Pins, Hinged Cover
SIM CardSurface Mount 6 Hinged Cover C&KTAPE & REEL
0167-0005-2SF56S006V4BR2000 047.01PB-FreeRoHSMicro SIM Card Connector 6 Contact,Push-Push Type
1.25mm Height,SMT Mounting with Balanced Four
Hold-Down Points.
Micro SIM CardSurface Mount 6 Push-in,Push-Eject JAETAPE & REEL
0294-0025-9C70710M0065122U 1,98747.66PB-FreeSIMLOCK,SIM Card Connector,6 Contact (3+3)
Hinged Cover,Pitch 2.54mm with Wide Solder Tails,
Profile Height 2.50mm.
SIM CardSurface Mount 6 Hinged Cover AMPHENOLTAPE & REEL
0309-0110-978646-3001 87444.25PB-FreeRoHSMicro-SIM Card Connector without Detect Switch,
6 Contacts, Push-Pull Eject, Height 1.45mm
Micro SIM CardSurface Mount 6 Push-in,Pull-Eject MOLEXTAPE & REEL
0309-0120-80788000001 032.17PB-FreeRoHSMicro SIM Card Connector without Detect Switch,
Hinge Type, 6 Contacts, 1.60mm Max Height
Micro SIM CardSurface Mount 6 Hinged Cover MOLEXTAPE & REEL
0309-0121-10786463001 4,25338.46PB-FreeRoHSMicro SIM Card Connector,Push-In and Pull-Out,
6 Contact,1.45mm Height
Micro SIM CardSurface Mount 6 Push-in,Pull-Eject MOLEXTAPE & REEL
0309-0149-278800-0001 933.30PB-FreeRoHSMicro SIM Card Connector without Detect Switch,
Hinge Type, 6 Contacts, 1.60mm Max Height
Micro SIM CardSurface Mount 6 Hinged Cover MOLEXTAPE & REEL
0403-0003-610053867-E0502LF 87164.96PB-FreeCompact Flash CF CARD Slot Connector 50 Pins
Header Type II Normal S/O = 0 mm
CF CardSurface Mount 50 Push-in,Pull-Eject AMPHENOL / FCITRAY
0792-0012-8693022010811 48585.79PB-FreeRoHSMicro-SIM Card Connector,SMT Hinge Type, 8-pin,
Profile Height 1.95 mm.
Micro SIM CardSurface Mount 8 Hinged Cover WURTH ELECTRONICSTAPE & REEL
1158-0003-6MR07C-06200 8659.56PB-FreeRoHSMicro SD Card Connector, 8 Pin, 1.90mm Height
Micro SD CardSurface Mount 8 Push-in,Pull-Eject ATOMTAPE & REEL
1158-0005-1SI30C-03200 111.75PB-FreeRoHSSIM Card Connector, Number of Contacts 6 Pin,
Pitch 2.54mm, SMT Mounting System, Shaft Up/
Down/Horizontal Operating Position
SIM CardSurface Mount 6 Hinged Cover ATOMTAPE & REEL
1214-0003-2SIM7100-6-1-15-00-A 58462.85PB-FreeRoHSMicro SIM Card Connector, SMT, 1.50mm Profile
6 Contact, 1 Card Detect PIn, Push-Push Type,
with Normally Close Switch, without Locating Peg
Micro SIM CardSurface Mount 6 Push-in,Push-Eject GCTTAPE & REEL