×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct GroupMeasurement TypeSeriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0303-9FLUKE9040 313,320.80PB-FreeRoHSPhase Rotation Indicators,Provide Clear Indication
of 3 Phase via LCD Display and Phase Rotation
Direction to Determine Correct Connections
Phase Rotation Indicator- - FLUKE
0853-0071-1HIOKI-PD3129-10 58,550.00Phase Detector for Thick Conductors, Measurement
Targets 7 to 40mm, Voltage Range 70 to 1000VAC,
Frequency Range 45 to 66Hz
Phase Rotation Indicator- PD3129 HIOKI