×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Jobs
ตำแหน่งงาน
Date Title Position Job Descriptions/Qualifications Income
7 ธันวาคม 2566 Product Sales Manager Not specified Responsibilities:
  - Manage the sales operation to successfully achieve the team sales
    objectives.
  - Setting strategic plans to develop & execute team sales activities to
    ensure achievement of team targets.
  - Develop and manage sales teams monthly forecast & set yearly
    budget goals.
  - Deal with key customers to develop good business relationship & to
    manage business risk.
  - Lead the team leaders & subordinates to develop & improve overall
    teams' productivity, efficiency and service quality.
  - Manage and lead team to develop new project business & discovery
    of new market new customers.
  - Lead staffing, training and performance evaluations as well as setting
    career path for team subordinates.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical or Electronic.
  - At least 10 years of experience as Corporate sales in same industry
    (Electronics)
  - Used to work in management positions or supervisors for around
    5 years.
  - Proven track record of success the sales cycle from plan to close.
  - Excellent communication, interpersonal, and organizational skills.
  - Superb leadership ability.
  - Problem-Solving skills.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Senior Product Sales Engineer Not specified Responsibilities:
  - To achieve the Sales Revenue target.
  - Well understanding in the products and able to provide the right
    solution to the customers.
  - Finding new customers/opportunities.
  - Communicate and discuss with supervisors to solve the issues
    such as pricing, delivery, payment, etc.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical or Electronic.
  - 3-8 years of experience as Corporate sales in same industry
    (Electronics)
  - Proven track record of success the sales cycle from plan to close.
  - Excellent communication, interpersonal and out-going character.
  - Able to work independently.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Team Sales Manager Not specified Responsibilities:
  - Manage the sales operation to successfully achieve the team sales
    objectives.
  - Setting strategic plans to develop & execute team sales activities to
    ensure achievement of team targets.
  - Develop and manage sales teams monthly forecast & set yearly
    budget goals.
  - Deal with key customers to develop good business relationship & to
    manage business risk.
  - Lead the team leaders & subordinates to develop & improve overall
    teams's productivity, efficiency and service quality.
  - Manage and lead team to develop new project business & discovery
    of new market new customers.
  - Lead staffing, training and performance evaluations as well as setting
    career path for team subordinates.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical or Electronic.
  - At least 10 years of experience as Corporate sales in same industry
    (Electronics)
  - Used to work in management positions or supervisors for around
    5 years.
  - Proven track record of success the sales cycle from plan to close.
  - Excellent communication, interpersonal, and organizational skills.
  - Superb leadership ability.
  - Problem-Solving skills.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Senior Sales Supervisor (Japanese speaking) Not specified Responsibilities:
  - Introduce product and service to existing customers (Thai and
    Japanese)
  - Estimate cost and selling, negotiate cost with customers.
  - Coordinate and make relationship with customers and related parties,
    sometimes visit customers by company car.
  - Contact with Japanese Sales and marketing Manager in overseas
    branch.
  - Make document about invoice, support new model.
  - Other task might be assigned.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical or Electronic.
  - At least 10 years experience as Corporate sales in same industry(Electronics)
  - Used to work in management positions or supervisors for around
    5 years.
  - Excellent interpersonal, customer service and communication skills.
  - Advanced conversational middle to high level of Japanese
    (JLPT N3 - N5).
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Product Marketing Manager Not specified Responsibilities:
  - Manage the marketing operation of products/suppliers assigned
    to successfully achieve the company revenue growth objectives.
  - Strategic plans to develop & execute the marketing activities
    to ensure achievement of products/suppliers' targets.
  - Manage, review & negotiate the yearly POP/POS revenue targets,
    yearly DIN/DWIN targets for products/suppliers assigned.
  - Manage, prepare all required(if any) weekly, monthly, quaterly
    suppliers reports respectively.
  - Manage, review, prepare & attend products/suppliers' QBR meeting
    and supplier conference(if any).
  - Manage, negotiate with suppliers for competitive price, lead time
    support for sales team to ensure revenue growth and profitability.
  - Manage and develop strong rapport with suppliers assigned for
    long term & excellent business relationship with company.
  - Manage, review & analyse sales' RFQs and provide good Quotations
    to ensure achievement of company sales revenue & sales profit
    growth.
  - Manage & develop product training and new product updates for
    internal sales team.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical or Electronic, MBA will be advantage.
  - Experience in Sales or Marketing : 5 yrs.
  - Good communicate in English language (Speaking, Writing and
    Reading)
  - Detail oriented, creative and analytic.
  - Ability to perform multi tasks, meet deadlines, and strong time
    management skills.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Product Marketing Engineer
Not specified Responsibilities:
  - Purpose new products and advantages of products to management
    and customer.
  - Plan and support Sales in details.
  - Visit customer and present products to receive customer
    requirements.
  - Record customer details and business for compare with competitor.
  - Maintain relationships with new and existing customer.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical, Electronic or related fields.
  - Have experience or knowledge of Micro Controller Unit (MCU)
    such as Microchip.
  - Sales and Marketing knowledge.
  - Planning, Negotiation and Presentation skill.
  - Have working experience in electronics or electrical industries will be
    advantage.
  - Good computer skill; MS Word, MS Excel, MS Power Point and
    Internet.
  - Good Command in English (Read, Write, Speak).
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Sales Engineer (วิศวกรขาย)
Not specified Responsibilities:
  - To achieve the Sales Revenue target.
  - Well understanding in the products and able to provide the right
    solution to the customers.
  - Finding new customers/ opportunities.
  - Communicate and discuss with supervisors to solve the issues
    such as pricing, delivery, payment, etc.

Requirements:
  - Bachelor degree in Electronics / Electrical / Microelectronics /
    Telecommunication / telecommunication engineering.
  - 0-5 years total experiences in any design, manufacturing /
    sales sectors.
  - Out-going character, social-able and able to work independently.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.
Negotiable
7 ธันวาคม 2566 Field Application Engineer (วิศวกรเทคนิค)
Not specified Responsibilities:
  - Primary technical contact for suppliers, customers, sales & marketing
    people.
  - Managing a day-to-day design opportunities.
  - Executing and reporting all aspects of field technical engagement and
    demand creation.
  - Introducing a product according to customers/ sales' requirement
    within assigned territory.
  - Training/ demonstrating a product as a self starter to customers/
    sales.
  - Working in conjunction with the sales team as the key technical
    advisor and product advocate.

Requirements:
  - Bachelor’s degree in Electrical, Electronic or related fields.
  - Able to training technical product for customer.
  - Like and interested in Technology.
  - Have working experience in electronics or electrical industries will be
    advantage.
  - Have experience about Harmonic in Electrical Power System will be
    advantage.
  - Fluent English speaking & writing is required.
  - Able to work at Sanam Pao.
  - Able to work 5 days a week (Mon - Fri) and 1st Sat of the month.

Negotiable
7 ธันวาคม 2566 ธุรการคลังสินค้า

ประจำอยู่ที่ Warehouse (บีฮาร์โมนี่) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ดูแลเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ใบเสร็จรับเงิน การวางบิลต่างๆ
  - เช็คสต็อคและตรวจสอบเอกการที่เกี่ยวข้องภายในคลังสินค้า
  - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน

คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  - วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  - มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  - มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel)
  - มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน
  - มีความอดทน ใจเย็น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน:
    Warehouse (บีฮาร์โมนี่)
    555/87-88 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เวลาทำงาน:
    จันทร์ - ศุกร์ 08.45-17.30 น.
    เสาร์ 09.15-17.00 น.

สามารถเจรจาต่อรองได้
7 ธันวาคม 2566 พนักงานคลังสินค้า

ประจำอยู่ที่ Warehouse (บีฮาร์โมนี่) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนรับของเข้าคลังสินค้า
  - ทำทะเบียนสินค้าและจัดเก็บของเข้าคลังสินค้า
  - จัดของตามคำสั่งซื้อ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปให้ลูกค้า
  - และงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติ:
  - เพศชาย
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สุขภาพแข็งแรง
  - ขยัน ละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
    Warehouse (บีฮาร์โมนี่)
    555/87-88 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เวลาทำงาน:
    จันทร์ - ศุกร์ 08.45-17.30 น.
    เสาร์ 09.15-17.00 น.

สามารถเจรจาต่อรองได้
สนใจ กรุณาติดต่อ คุณณัฐวุฒิ ธีระรังสิกุล
โทร. 02-062-4970 ต่อ 512 หรือส่งประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่ายมาที่ nattawut_t@es.co.th