×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Jobs
ตำแหน่งงาน
Date Title Position Job Descriptions/Qualifications Income
08 กุมภาพันธ์ 2564 Project Manager ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - Responsible Coordinate customers Supervise the design of
    electronic products.
  - Having previous experience in electrical circuit design
    will be an advantage.

คุณสมบัติ:
  - Male/Female
  - Bachelor’s degree in Electronic Engineer.
  - Age 35-40 years

  * Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Project Engineer ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - Translate customer requirement to technical requirement/specification.
  - Explain technical requirement to R&D and provide engineering
    supports such as process requirement, BOM, component part number
    , testing requirement, PCB/PCBA process requirement, technical
    guideline and troubleshooting guide to all stakeholders.
  - Create project, BOM and prepare appropriate documentation for
    project management.
  - Responsible for ensuring that the projects are performed correctly
    in terms of customer satisfaction, technical targets, time schedule
    , financial objectives.
  - Collaborate with internal function supply chain for local/ overseas
    procurements regarding vendors, prices, delivery and shipping period.
  - Review/report component ETA, project build plan with all concerned
    departments.
  - Assist project manager for projects manage activities throughout all
    phases of the project from the beginning until installation and
    commissioning.
  - Improve project continuously to meet high efficiency and effectiveness
    for product quality and customer satisfactory.
  - Transfer project from new product launch to mass production.
  - Report project status weekly to project manager.
  - Other assignments related to company objectives given by project
    manager.

คุณสมบัติ:
  - Male/Female
  - Bachelor degree in engineering (Electronics).
  - New graduated or 1-2 years relevant experience
  - Good communication skill, friendly interface and high level of
    perseverance/diligence.
  - Good in cost analysis and business presentation/negotiation.
  - PCBA/Electronic engineering background experience.
  - Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรการขาย (Sales Engineer) ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
  - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ:
  - Male/Female
  - Bachelor’s degree in Electronics / Electrical / Microelectronics
    / Telecommunication / telecommunication engineering.
  - 3-5 years total experiences in any design, manufacturing / sales
    sectors.
  - Out-going character, social-able and able to work independently.
  - Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Programmer ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - Developer and maintain internal systems.

คุณสมบัติ:
  - Male/Female
  - Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer
    , MIS or any related fields is required but no need. If you're proficient in
    Design and programming is also welcome.
  - At least 3 years experience in developing software or web application
    in VB.NET, ASP.NET, C#.NET or .NET Framework and Microsoft SQL
    Server.
  - Able to write programs for IOS and Android systems.
  - Excellent analytic and quantitative skills.
  - Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Product Marketing Engineer ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - To work for a well known worldwide company in product marketing
    function.
  - To deals with the first of the "4P"'s of marketing, which are Product
    , Pricing, Place and Promotion.
  - To manage and developing new product training to both sales team
    and clients.
  - To travel with sales when requested to assist in the recruitment of
    new opportunity.
  - Keeping track of sales and marketing trends, manage stock level
    of product in-charged.
  - Submit relevant report to the product regional sales, assisting
    the sales team in troubleshooting issues.
  - Supplier business trip and customer visit arrangement.
  - Take charge of the solving rate of customer problems.
  - Promptly and efficiently handle customers' complaints
  - Attend trade shows and interact with vendor.
  - Day-to-day problem solving.

คุณสมบัติ:
  - Male/Female
  - Bachelor’s degree in Electrical Engineering, Electronic Engineering
    or related fields.
  - Have experience or knowledge of Micro Controller Unit (MCU)
    such as Microchip.
  - Good Command in English (Read, Write, Speak).
  - Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Field Application Engineer
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - Present and Promote IC or Complete Set for the authorize product.
  - Training Products to customer.

คุณสมบัติ:
  - Male/Female.
  - Bachelor’s degree in Electrical Engineer, Electronic or related fields.
  - Able to training technical product for customer.
  - Like and interested in Technology.
  - Have and experience about Harmonic in Electrical Power System will
    be advantage.
  - Able to work At Sanam Pao.

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานซ่อมประกอบบอร์ด แผนก R&D
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ซ่อม ประกอบและทดสอบบอร์ดและอุปกรณ์

คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  - วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  - สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Sale Manager หน้าร้าน
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - จัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
  - สามารถบริหารบุคลากร และจัดตารางการทำงานให้กับพนักงานได้
  - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
  - ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า และ อีเล็คทรอนิค
  - มีประสบการณ์ ในการทำงานระดับหัวหน้ามาก่อน
  - สามารถไปทำงานที่ บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Technical Engineer
จัดทำข้อมูลสินค้าและแคตตาล็อก
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - จัดทำข้อมูล รายละเอียดสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าอีเลคทรอนิคส์
    ในเวปไซต์ให้ถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

คุณสมบัติ:
  - ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางไฟฟ้า หรืออีเลคทรอนิคส์
  - มีความรู้ด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์เป็นอย่างดี
  - สามารถอ่านดาต้าชีท (Data Sheet) ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์และความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์เป็นอย่างดี
  - สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานแผนก IT ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ดูแลงานด้าน IT ขององค์กร
  - เขียนโปรแกรม VB ได้
  - จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
  - มีประสบการณ์ในด้านการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
  - สามารถเขียนโปรแกรม VB ได้
  - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา
    และค้นหาปัญหาต่างๆ
  - มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
  - สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บมาสเตอร์ (Web Master) ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูล
    สารสนเทศ
  - กำหนดรูปแบบ หรือ Concept และสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของ
    เว็บไซต์ในอนาคต
  - ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design
  - พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programming รวมทั้ง
    ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ จัดทำ
    เนื้อหา/ ข่าว/ กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์
  - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Web Promotion)
    จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

คุณสมบัติ:
  - เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์
    และสื่อใหม่ๆ
  - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML
    , CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถออกแบบหน้า Web page ได้
  - มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
    สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  - สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) ได้ (จะได้รับการพิจารณา
    เป็นพิเศษ)
  - มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้าน Online Marketing ได้อย่างดี
  - สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานขายประจำหน้าร้าน
ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - ติดต่อลูกค้า โดยเน้น กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
    และอื่นๆ เพื่อเสนอขาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เครื่องมือวัด
    เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์ หรือ
  - ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขาย และทำการตลาด สินค้าประเภท โคมไฟ
    หลอดไฟ LED

คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอีเลคทรอนิคส์
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และอีเลคทรอนิคส์
  - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย หรือทำการตลาด ชิ้นส่วนอุปกรณ์
    อีเลคทรอนิคส์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  - สามารถไปทำงานที่ บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 Sales Manager หน้าร้าน ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - เสนอขาย พัฒนา และบริหาร ทีมงานขาย ในการขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  - สรุป วิเคราะห์ ทำรายงานการขายเสนอต่อผู้บริหาร
  - ทำแผนงาน สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  - ดูแลทีมขายและวางแผนการขาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 35-40 ปี
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายมาก่อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
  - สามารถไปทำงานที่ บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
08 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  - เจรจา ต่อรอง สั่งซื้อสินค้า เน้นด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์
  - ประสานงานกับ Supplier, Forwarder และ Shipping
  - จัดทำเอกสารคำสั่งซื้อ / ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและรับสินค้าเข้า Stock
  - เคลียร์เอกสารการนำเข้าส่งให้กับฝ่ายบัญชี
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  - มีความสามารถเจรจาต่อรองกับ Supplier ได้
  - มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี เรียนรู้งานได้เร็ว
  - รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
  - สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
สนใจ กรุณาติดต่อ คุณณัฐวุฒิ ธีระรังสิกุล
โทร. 02-062-4970 ต่อ 512 หรือส่งประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่ายมาที่ nattawut_t@es.co.th