×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Temperature Controllers
Items for Temperature Controllers
Narrow your selection below
 
Series
Input Type
Output Types
Power Supply
Dimension(mm)
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesInput TypeOutput TypesPower SupplyDimension(mm)Vendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0180-7DTE10T 24,669.70PB-FreeRoHSTemperature Controller Main Unit
4-Channel Thermocouple,24Vdc,
PID/Programmable PID/Manual/ON/OFF Control
DTE4xThermocouple Relay,Voltage Pulse,DC Current,Analog voltage 24V 90 x 110 x 63.4mm DELTA
0290-0181-9DTE10P 13,852.10PB-FreeRoHSTemperature Controller Main Unit
3-Channel Platinum Sensors,
PID/Programmable PID/Manual/ON/OFF Control
DTE3xPlatinum RTD Relay,Voltage Pulse,DC Current,Analog voltage 24V 90 x 110 x 63.4mm DELTA
0290-0189-5DTE2DS 21,152.20PB-FreeRoHSDisplay and Setup Module for E Series Temperature
Controller
DTE- - 24V 23.4 x 44.4 x 13.4mm DELTA
0290-0191-2DTK4848R01 261,395.10RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0192-4DTK4848V01 71,395.10PB-FreeRoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0193-6DTK4848C01 241,290.10PB-FreeRoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0194-8DTK4848R02 81,507.80RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0195-1DTK4848V02 201,507.80RoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0196-2DTK4848C02 201,507.80RoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0197-4DTK4848R12 341,761.20RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0198-6DTK4848V12 121,761.20PB-FreeRoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0199-8DTK4848C12 391,761.20PB-FreeRoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0201-9DTK7272R12 82,037.70RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 72 x 72mm DELTA
0290-0202-1DTK7272C12 102,037.70PB-FreeRoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 72 x 72mm DELTA
0290-0396-1DT320CA-R200 32,139.20PB-FreeRoHSTemperature Controller, Control Mode PID/Fuzzy/
PID Programmable/Self-Tuning/Manual and On/Off,
Output1 4-20mA, Output2 Relay 250Vac/5A, RS-485
DT31xThermocouple/Platinum RTD/Analog 1xDC Current,1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA