×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Optical Sensors
Items for Optical Sensors
Narrow your selection below
 
Product Type
Mounting Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct TypeMounting TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0010-0018-6TOIR-30A94CXAA 24,5782.52PB-FreeRoHSInfrared LED 3mm,Blue Transparent Lens
Wavelength 940 nm,Viewing Angle 40 Degree,
Forward Voltage 1.1V-1.5V,Forward Current 100 mA
Infrared LEDThrough Hole OASISTEK
0010-0019-9TOIR-50B94BCEA 14,1574.37PB-FreeRoHSInfrared LED 5mm,Water Clear Lens,Wavelength 940nm
Viewing Angle 30 Degree, Forward Voltage
1.2V - 1.5V, Forward Current 100 mA MAX
Infrared LEDThrough Hole OASISTEK
0010-0098-8TOPS-030TB2 8,3475.19PB-FreeRoHSPhototransistor 3mm, Collector Dark Current 100nA,
Collector-Emitter 30V/Collector Current 20mA MAX,
Lens Color Black
PhototransistorThrough Hole OASISTEK
0010-0099-1TOPS-050TB2 4,7137.27PB-FreeRoHSSilicon Phototransistor 5mm, Wavelength 940nm,
Lens Color Black, Collector Dark Current 100nA MAX
Collector-Emitter 30V/Collector Current 20mA MAX
PhototransistorThrough Hole OASISTEK
0013-0097-6LTR-3208E (BIN F) 1,4957.31PB-FreeRoHSInfrared Phototransistor 5mm, Collector-Emitter
Voltage 30V, On State Collector Current 2.4mA Min,
Collector Dark Current 100nA Max
PhototransistorThrough Hole LITE-ON
0084-0057-9GP1UM261RKVF 147,92524.09PB-FreeRoHSAnti Electromagnetic Induction Noise type,Compact
IR Detecting Unit for Remote Control,38kHz,Supply
Voltage 4.5V - 5.5V,Lead L Bend with Shield Case
IR Receiver ModuleThrough Hole SHARP
0084-0058-1GP1UM281QKVF 192,61724.09PB-FreeRoHSAnti Electromagnetic Induction Noise Type,Compact
IR Detecting Unit for Remote Control,38kHz,Supply
Voltage 4.5V - 5.5V,Lead Straight with Shield Case
IR Receiver ModuleThrough Hole SHARP
0084-0069-6GP1UM271RKVF 30,00024.09PB-FreeRoHSInfrared Detecting Unit For Remote Control, B.P.F.
Center Frequency 38kHz Typ., Supply Voltage
4.5V - 5.5V, Lead L Bend with Shield Case
IR Receiver ModuleThrough Hole SHARP
0135-0048-8TSOP4838 11421.23PB-FreeRoHSPhoto Receivers Modules 38kHz
for PCM Remote Control Systems
Transmission Distance 35m
IR Receiver ModuleThrough Hole VISHAY
0135-0068-6TCRT1000 1,10224.48PB-FreeRoHSReflective Optical Sensor with Transistor Output
Sensing Distance 1mm, 950nm
Reflective Optical SensorThrough Hole VISHAY
0135-0069-9TCRT5000L 1,91529.71PB-FreeRoHSReflective Optical Sensor with Transistor Output
Operating Range 0.2 to 15mm, Wavelength 950nm,
Peak Operating Distance 2.5mm, Daylight Blocking
Reflective Optical SensorThrough Hole VISHAY
0135-0261-5TSOP38238SB1 15,15421.10PB-FreeRoHSIR Receiver Modules 38kHz
for Remote Control Systems
Transmission Distance 30m
IR Receiver ModuleThrough Hole VISHAY
0135-0315-2TSOP38238 2,05921.98PB-FreeRoHSIR Receiver Modules,Carrier Frequency 38kHz
for Remote Control Systems
Transmission Distance 45m.
IR Receiver ModuleThrough Hole VISHAY
0135-0363-6TSMF1020 28620.05PB-FreeRoHSHigh Speed Infrared Emitting Diode 890nm
GaAlAs Double Hetero,Angle of Half Intensity
±17 degree
Infrared LEDSurface Mount VISHAY
0135-0364-9TEMT1020 1,21419.03PB-FreePhototransistor NPN 870nm to 950nm
Top View,Angle of Half Sensitivity ±15 degree
PhototransistorSurface Mount VISHAY