×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Soldering Irons
Items for Soldering Irons
Narrow your selection below
 
Type
Power (Watt)
Temperature Range
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypePower (Watt)Temperature RangeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0145-0010-0HAKKO503 13315.93Soldering Iron 220V/60W
Iron60W - HAKKO
0145-0013-9HAKKO980 48768.30PB-FreeRoHSHAKKO PRESTO Soldering Iron 220V. 20W/130W
Iron20W/130W - HAKKO
0145-0014-2HAKKO981 43779.90PB-FreeRoHSHAKKO PRESTO Soldering Iron Gun
Gun20W/130W - HAKKO
1236-0002-6SA-50 47870.90PB-FreeRoHSHigh Accuracy Constant Temperature Controllable
Soldering Iron 50W
Temperature Range 200°C to 500°C
Iron50W 200°C to 500°C ATTEN
1236-0006-4GT-2010 331,736.00PB-FreeRoHSUSB Soldering Iron 10W,Support Auto-Sleep Mode
Temperature Range 150°C to 450°C
with Soldering Iron Stand
Iron10W 150°C to 450°C ATTEN
1236-0051-9GT-Y050 91,033.60PB-FreeRoHS50W Low-Power Mini Soldering Iron, Suitable for
Small Welding Components,
(Applicable for GT-5150 GT-6150,G-6200,MS-900)
Iron50W - ATTEN
1236-0052-1GT-Y150 51,304.35PB-FreeRoHS150W High-Power Soldering Iron with Sufficient
Heat Energy,Welding Large Bonding Pad and Weldment
(Applicable for GT-5150 GT-6150,GT-6200,MS-900)
Iron150W - ATTEN
1236-0053-3GT-N100 141,649.20PB-FreeRoHS100W Tweezer Handle with Soldering and Desoldering
Function,Soldering and Desoldering SMD Devices,
(Applicable for GT-5150 GT-6150,GT-6200,MS-900)
Iron100W - ATTEN
1236-0055-7ST-2080D 8780.05PB-FreeRoHSSoldering Iron 80W,Range 250°C to 480°C
Build in PID System Equipped
Auto-Standby,Auto-Shut Down is Available
Iron80W 250°C to 480°C ATTEN
1236-0056-9ST-2150D 151,082.00PB-FreeRoHSSoldering Iron 150W,Range 250°C to 480°C
Build in PID System Equipped
Auto-Standby,Auto-Shut Down is Available
Iron150W 250°C to 480°C ATTEN
1236-0057-1ST-2150 151,057.00PB-FreeRoHSSoldering Iron 150W,5 Set Adjustment Temperature
Range,Build in PID System Equipped
Auto-Standby,Auto-Shut Down is Available
Iron150W 350°C,370°C,390°C,450°C,480°C ATTEN
1236-0098-5SP-80 89760.40PB-FreeRoHS80W Soldering Iron (Spare part for ST-80 Soldering
Station),Temperature Range 150°C to 480°C
Iron80W - ATTEN
1236-0099-7SP-100 661,706.00PB-FreeRoHS100W Soldering Iron (Spare Part for ST-100
Soldering Station),Temperature Range
150°C to 480°C
Iron100W - ATTEN
1236-0112-3GT-Y130 111,246.40PB-FreeRoHS130W Middle Size Soldering Iron, Suitable for
Most Welding Components, (Applicable for
GT-5150, GT-6150, GT-6200 and MS-900)
Iron130W - ATTEN
1236-0121-4AP-50 10335.60PB-FreeRoHS50W Soldering Iron
Applicable for AT-937, AT-8502D and AT8586(V3.0)
Iron50W - ATTEN