×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Through Hole Resistor
Items for Through Hole Resistor
Narrow your selection below
 
Series
Composition
Power (Watts)
Resistance in Ohms
Tolerance
Package / Case
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesCompositionPower (Watts)Resistance in OhmsTolerancePackage / CasePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0135-0240-4VR37000005604JA100 19,0554.16PB-FreeRoHSMetal Glazed Film Resistors 1/2W,5.6MΩ ±5%
High Ohmic/High Voltage,AEC-Q200 Qualified
VR37-High Ohmic/High Voltage Metal Glaze Metal Glazed Film 1/2W5.6MΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKVISHAY
0135-0681-9AC03000001009JAC00 14,34615.66PB-FreeRoHSWire-Wound Resistor 3W,10Ω,±5%
Pitch Tape 10mm.
AC-Cemented Wire Wound Cement 3W10Ω ±5% AXIALTAPE AMMO PACKVISHAY
0150-0243-4R-1/4W-5%-10 01.23PB-FreeRoHSFixed Resistor 1/4W,10Ω ±5%
- Carbon Film 1/4W10Ω ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-0246-3R-1/4W-5%-10K 00.63PB-FreeFixed Resistor 1/4W,10KΩ +/5%
- Carbon Film 1/4W10KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-0407-0R-5W-5%-0.1 07.00Fixed Resistor 5W,0.1Ω ±5%
- Cement 5W100mΩ ±5% AXIALBULKROYAL OHM
0150-1551-3R-1/4W-1%-6.8 50.88PB-FreeFixed Resistor 1/4W,6.8Ω ±1%
- Metal Film 1/4W6.8Ω ±1% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1780-2MF0W8FF1001A50 11,3530.36PB-FreeRoHSMETAL FILM FIXED RESISTORS 1/8W,1KΩ ±1%
Pitch Tape 52mm.
MF0-Standard Metal Film Metal Film 1/8W1KΩ ±1% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1781-5MF0W8FF1002A50 2,9950.50PB-FreeRoHSMetal Film Fixed Resistor 1/8W, 10KΩ ±1%
(PPM Requirement 50PPM)
MF0-Standard Metal Film Metal Film 1/8W10KΩ ±1% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1782-8MF0W8FF1003A50 1,4390.28PB-FreeRoHSMetal Film Fixed Resistor 1/8W,100KΩ ±1%
Pitch Tape 52mm.
Low Temperature,voltage coefficient Metal Film 1/8W100KΩ ±1% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1796-4CFR0W8J0102A50 17,7590.31PB-FreeCarbon Film Resistor 1/8W,1KΩ ±5%
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/8W1KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1803-4CFR0W4J0102A50 79,6560.45PB-FreeRoHSCarbon Film Fixed Resistor 1/4W,1KΩ ±5%
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/4W1KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1811-2CFR0W4J0184B00 109,0490.43PB-FreeRoHSCARBON FILM FIXED RESISTORS 1/4W,180KΩ ±5%
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/4W180KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1888-1CFR0W8J0202A50 6,4230.26PB-FreeRoHSCarbon Film Fixed Resistor 1/8W, 2KΩ ±5%
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/8W2KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1896-9CFR0W4J0224A50 42,0600.36PB-FreeRoHSCARBON FILM FIXED RESISTORS 1/4W,220KΩ ±5%
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/4W220KΩ ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM
0150-1902-6CFR0W4J0101A50 6,3120.45PB-FreeRoHSCarbon Film Fixed Resistor 1/4W,100Ω,±5%
PT-52mm
CFR-Carbon Film Carbon Film 1/4W100Ω ±5% AXIALTAPE AMMO PACKROYAL OHM