×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Automated Programming System
Items for Automated Programming System
Narrow your selection below
 
Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1536-0001-8DP2T 01,198,200.00PB-FreeRoHSAutomated Programming System, Throughput 1000 UPH,
Tube, Tape, Tray Input/Output System, Auto Teach,
Windows 10 Control System, Input 220-240Vac
Automated Programming SystemDEDIPROG
1536-0003-2ETF-12MM 059,470.00PB-FreeRoHSElectrical Tape Feeder, Feeding Speed 36000 CPH,
Feeding Precision ±0.05mm in X-/Y-Axis Direction
Applicable Package 12mm Standard SMT Package
Electrical Tape FeederDEDIPROG
1536-0004-4DP600A-MD (WITH INK MAKER) 0312,520.00PB-FreeRoHSAutomated Taping Machines with Ink Marker, Input
Speed 80mm/Sec MAX (Continuous Type), Max Diameter
of Tape 550mm Input/330mm Output, RS-232/IO
Automated Taping MachinesDEDIPROG
1536-0005-6AOI-631 0145,520.00PB-FreeRoHSOptical Inspection Check System, 360960 Pixel,
Inspection Item Shape/Sensitive Search, Area, Edge
Position/Pitch/Width, Monochrome Image Processing
Optical Inspection Check SystemDEDIPROG
1536-0007-1MANUAL-TRAY-SET 049,200.00PB-FreeRoHSManual TRAY 3mm, Size 143 x 329mm.
Manual TRAYDEDIPROG
1536-0008-2DP-TRAINING-KIT 0153,180.00 PB-FreeRoHSThis Set Includes Accessories Combinations
-DEDIPROG
1536-0010-9AUTOTRAY-250 0269,040.00PB-FreeRoHSAuto Tray Loader, JEDEC Tray, Capacity 25 Trays,
Tray Change Cycle 25 Seconds, RS-232 Interface,
Perfectly Combine with DP1000 and DP3000
Auto Tray LoaderDEDIPROG
1536-0026-4ETF-16MM 0105,190.00PB-FreeRoHSElectrical Tape Feeder, Feeding Speed 36000 CPH,
Feeding Precision ±0.05mm in X-/Y-Axis Direction
Applicable Package 16mm Standard SMT Package
Electrical Tape FeederDEDIPROG
1536-0027-6TW-M01000-4116 019,910.00PB-FreeRoHSNozzle, Accessory for DP2T
NozzleDEDIPROG
1536-0032-9DP1000-G3-CE 02,242,060.00PB-FreeRoHSAutomated Programming System, Throughput 3200 UPH,
Tube, Tape, Tray Input/Output System, Auto Teach,
Windows 10 Control System, Input 220-240Vac
Automated Programming SystemDEDIPROG