×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Transistor Arrays
Items for Transistor Arrays
Narrow your selection below
 
Output Transistor Type
Number of Drivers
Output Voltage(Max.)
Output Current(Sink/Source)
Current Direction (Sink/Source)
VCE(sat) or VDS(on)
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionOutput Transistor TypeOutput Voltage(Max.)Output Current(Sink/Source)Number of DriversVCE(sat) or VDS(on)Current Direction (Sink/Source)Mounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0083-0137-3ULN2803A 2,27547.88PB-FreeRoHSEight Darlington Arrays with Common Emitters,
Output Current to 500mA,Output Voltage to 50V,
Integral Suppression Diodes
NPN50V 0.5A 8 0.9V ~ 1.6V Sink Through Hole DIP PDIP-18PDIP-18 TUBEST MICROELECTRONICS
0083-0144-8ULN2065B 54130.10PB-FreeRoHSQuad Darlington Switches 80V/1.5A with Integral
Suppression Diodes, Compatible with 5V Logic
Families
NPN80V 1.5A 4 1.1V ~ 1.5V Sink Through Hole DIP PDIP-16PDIP-16 TUBEST MICROELECTRONICS
0083-0168-8ULN2068B 6117.30PB-FreeQUAD 1.5A DARLINGTON SWITCHES
NPN50V 1.5A 4 1.1V ~ 1.5V Sink Through Hole DIP PDIP-16PDIP-16 TUBEST MICROELECTRONICS
0083-0314-6ULN2804A 33627.97PB-FreeRoHSEIGHT DARLINGTON ARRAYS WITH COMMON EMITTERS
NPN50V 0.5A 8 0.9V ~ 1.6V Sink Through Hole DIP PDIP-18PDIP-18 TUBEST MICROELECTRONICS
0086-0169-2ULN2003ADR 18,9367.63PB-FreeRoHS7 NPN Darlington Transistor Arrays 50V/500mA,
with Common-Cathode Clamp Diodes for Switching
Inductive Load
NPN50V 0.5A 7 0.9V ~ 1.6V Sink Surface Mount SOIC SOIC-16SOIC-16 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0296-0ULN2003AN 6,23611.46PB-FreeRoHS7 NPN Darlington Transistor Arrays 50V/500mA,
with Common-Cathode Clamp Diodes for Switching
Inductive Load
NPN50V 0.5A 7 0.9V ~ 1.6V Sink Through Hole DIP PDIP-16PDIP-16 TUBETEXAS INSTRUMENTS
0086-0359-8ULN2803ADWR 031.00PB-FreeRoHSEight Darlington Transistor Array
NPN50V 0.5A 8 0.9V ~ 1.6V Sink Surface Mount SOIC SOIC-18WSOIC-18 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0405-1ULN2004AN 46013.74PB-FreeRoHS7 NPN Darlington Transistor Arrays 50V/500mA,
with Common-Cathode Clamp Diodes for Switching
Inductive Load
NPN50V 0.5A 7 0.9V ~ 1.6V Sink Through Hole DIP PDIP-16PDIP-16 TUBETEXAS INSTRUMENTS
0087-0092-5ULN2003APG 09.43PB-FreeRoHSTransistor Array 7-Ch NPN Darlington,TTL, 5V CMOS,
Output Current (single output) 500 mA max.
High Sustaining Voltage Output 50V min.
NPN50V 0.5A 7 0.9V ~ 1.6V Sink Through Hole DIP PDIP-16DIP-16 TUBETOSHIBA
0087-0269-2TBD62083AFWG(Z,EHZ 23,69523.31PB-FreeRoHS8-Channel Sink Type DMOS Transistor Array
50V/500mA, Built-in Clamp Diodes for Switching
Inductive Load
N-Channel50V 0.5A 8 0.2V ~ 1.14V Sink Surface Mount SOIC SOIC-18WPSOP-18 TAPE & REELTOSHIBA
0087-0311-5TBD62003APG(Z,HZ) 10,52813.17PB-FreeRoHS7-Channel DMOS Transistor Array,50V/500mA
N-Channel50V 0.5A 7 0.2V ~ 1.14V Sink Through Hole DIP PDIP-16DIP-16 TUBETOSHIBA
0087-0325-6TBD62783AFG,EL-T 65172.20PB-FreeRoHS8-Channel Source Type DMOS Transistor Array
50V/500mA, Built-in Clamp Diode for Switching
Inductive Load
P-Channel50V 0.5A 8 0.16V ~ 1.14V Source Surface Mount SOIC SOIC-18WSOP-18 TAPE & REELTOSHIBA
0087-0326-8TBD62083AFG(Z,EL) 1,35731.08PB-FreeRoHS8-Channel Sink Type DMOS Transistor Array
50V/500mA, Built-in Clamp Diodes for Switching
Inductive Load
N-Channel50V 0.5A 8 0.2V ~ 1.14V Sink Surface Mount SOIC SOIC-18WSOP-18 TAPE & REELTOSHIBA
0087-0361-1TBD62003AFWG(Z,EHZ 11,12613.51PB-FreeRoHS7-Ch Sink Type DMOS Transistor Array,50V/500mA
N-Channel50V 0.5A 7 0.2V ~ 1.14V Sink Surface Mount SOIC SOIC-16PSOP-16 TAPE & REELTOSHIBA
0087-0362-2TBD62064APG(Z,HZ) 90722.87PB-FreeRoHS4-Ch High Current Sink Type DMOS Transistor Array,
50V/1.25A
N-Channel50V 1.25A 4 0.32V ~ 1.25V Sink Through Hole DIP PDIP-16DIP-16 TUBETOSHIBA