×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Keypads
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNo. of KeysRows x ColumnsLegendOutput TypeType of KeypadsVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0060-0016-0SILA-DK16 5290.00Key Pad 4 x 4 keys,
(แป้น Label สามารถเขียนข้อความให้ตรงกับการใช้งาน)
164 x 4 Flexible Format Matrix Keypad SILA RESEARCH
0327-0013-5DK-KEY-4X3-001-V1 11285.00Capsense Key Pad 12 Keys
124 x 3 Telephone Format BCD,UART Keypad - Capacitive Touch ELECTRONICS SOURCE
0327-0014-8LABEL-4*3-001-V1 6141.80Key Pad Label 4 * 3 key
124 x 3 Telephone Format - Keypad Label ELECTRONICS SOURCE
0327-0015-1LABEL-4*4-001-V1 7744.00Key Pad Label 4 * 4 key
164 x 4 0-9,Arrow - Keypad Label ELECTRONICS SOURCE
0541-0008-8HT-436-1KB 0492.80PB-FreeRoHSKeypad 12 Position
124 x 3 Telephone Format Matrix Keypad HENTEL