×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Industrial Automation
 
EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0005-7

Mounting Adapter, Flush Mounting, For A22-EK,
A22-EC, A22-EF(R) Contact Block and Lamp Socket
Block
Unit Price:
10.00
Discount: off
Save:
4.80
Net Price:
5.20
Stock on hand    
86

ES-P/N
1600-0159-4

Indicator Light Transformer Stepdown (Pilot Lamp)
230V Transformer Stepdown to 6V LED,
Green Color, IP65
Unit Price:
310.00
Discount: off
Save:
148.80
Net Price:
161.20
Stock on hand    
9

ES-P/N
1600-0160-9

Indicator Light Transformer Stepdown (Pilot Lamp)
230V Transformer Stepdown to 6V LED,
Red Color, IP65
Unit Price:
310.00
Discount: off
Save:
148.80
Net Price:
161.20
Stock on hand    
9

ES-P/N
1600-0158-2

Indicator Light Transformer Stepdown (Pilot Lamp)
230V Transformer Stepdown to 6V LED,
Yellow Color, IP65
Unit Price:
310.00
Discount: off
Save:
148.80
Net Price:
161.20
Stock on hand    
9

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0007-1

Contact Block, One Contact (1NC), For A22-BE6 and
A22-BE3C Mounting Adapters, Rated Operational
Current 6A at 230V
Unit Price:
80.00
Discount: off
Save:
38.40
Net Price:
41.60
Stock on hand    
13

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0129-5

Contact Block, One Contact (1NO), For A22-BE6 and
A22-BE3C Mounting Adapters, Rated Operational
Current 6A at 230V
Unit Price:
80.00
Discount: off
Save:
38.40
Net Price:
41.60
Stock on hand    
13

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0112-8

Indicator Light Lens Assemblies (Pilot Lamp)
Green Color, 220VAC/220VDC, IP65
Unit Price:
160.00
Discount: off
Save:
76.80
Net Price:
83.20
Stock on hand    
46

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0113-1

Indicator Light Lens Assemblies (Pilot Lamp)
Red Color, 220VAC/220VDC, IP65
Unit Price:
160.00
Discount: off
Save:
76.80
Net Price:
83.20
Stock on hand    
48

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0111-6

Indicator Light Lens Assemblies (Pilot Lamp)
Yellow Color, 220VAC/220VDC, IP65
Unit Price:
160.00
Discount: off
Save:
76.80
Net Price:
83.20
Stock on hand    
48

EATON ELECTRIC
ES-P/N
1600-0117-8

Indicator Light Lens Assemblies (Pilot Lamp)
Green Color, 24VAC/24VDC, IP65
Unit Price:
160.00
Discount: off
Save:
76.80
Net Price:
83.20
Stock on hand    
33