×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Embedded
 
ANALOG DEVICES
ES-P/N
0127-0058-8

8-Bit MCS-51 MCU Flash 62KBytes,RAM 2.25KBytes
EEPROM 4KBytes,12.58MHz
Dual 16-Bit/24-Bit Delta-Sigma ADC
Qty.Break
THB
1
>
262.40
5
>
242.30
10
>
233.00
25
>
218.40
50
>
210.60
Stock on hand    
50

ANALOG DEVICES
ES-P/N
0127-0085-1

32-Bit ARM Cortx-M3 MCU Flash 128Kbytes,16MHz
RAM 8KBytes,with Dual Sigma-Delta ADCs 24-Bit
Qty.Break
THB
1
>
678.70
3
>
641.20
5
>
620.40
10
>
589.10
25
>
562.10
Stock on hand    
3

ES-P/N
0065-0368-8

8-Bit MCS-51 MCU Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes,12MHz
Qty.Break
THB
1
>
94.53
5
>
82.59
10
>
81.09
25
>
76.62
50
>
73.13
100
>
69.65
Stock on hand    
0

ES-P/N
0065-0197-5

8-Bit MCS-51 MCU Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz
Qty.Break
THB
1
>
98.78
5
>
89.60
10
>
86.37
25
>
81.51
50
>
78.27
100
>
74.76
Stock on hand    
0

ES-P/N
0065-0203-2

8-Bit MCS-51 MCU Flash 4KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz
Qty.Break
THB
1
>
94.61
5
>
85.82
10
>
82.72
25
>
79.62
50
>
76.00
100
>
72.38
Stock on hand    
61

ES-P/N
0065-0151-1

8-Bit MCS-51 MCU Flash 4KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz
Qty.Break
THB
1
>
69.77
5
>
62.42
10
>
59.85
25
>
57.65
50
>
54.71
100
>
52.51
250
>
49.76
Stock on hand    
26

ES-P/N
0065-0360-2

8-Bit MCS-51 MCU,Flash 4KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz
Qty.Break
THB
1
>
50.49
5
>
46.23
10
>
44.11
25
>
42.51
50
>
40.12
100
>
38.53
250
>
36.54
500
>
35.61
Stock on hand    
13

ES-P/N
0065-0212-3

8-Bit MCS-51 MCU Flash 32KBytes,RAM 1256 Bytes
EEPROM 2KBytes,10-Bit A/D with 8 Multiplex Input
Qty.Break
THB
1
>
377.60
3
>
364.00
5
>
350.30
10
>
334.40
25
>
315.00
50
>
305.90
Stock on hand    
21

ES-P/N
0065-0402-2

8-Bit MCS-51 MCU Flash 32 KBytes,RAM 256 Bytes
EEPROM 2KBytes,40MHz,10-Bit A/D Converter
Qty.Break
THB
1
>
238.50
3
>
223.40
5
>
219.30
10
>
207.00
25
>
196.00
Stock on hand    
70

ES-P/N
0035-2288-9

8-Bit MCS-51 MCU Flash 64 KBytes,RAM 256 Bytes
EEPROM 2KBytes,60MHz,10-Bit A/D Converter
Qty.Break
THB
1
>
351.20
5
>
325.80
10
>
311.00
25
>
293.00
50
>
285.60
100
>
279.30
Stock on hand    
0