×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Clock/Timing
 
ES-P/N
0176-0518-1

I2C Bus Serial Interface RTC(Real Time Clock)
With High-Precision Oscillation Adjustment
Qty.Break
THB
1
>
13.92
5
>
12.25
10
>
11.80
50
>
10.51
100
>
10.31
500
>
9.22
Stock on hand    
6,531

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0009-4

Real Time Clock, 113 Bytes RAM
Parallel/Multiplexer, Integrates a Quartz Crystal
and Lithium Energy Source
Qty.Break
THB
1
>
418.50
3
>
395.80
5
>
388.20
10
>
370.60
25
>
346.60
Stock on hand    
84

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0060-1

Real Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN DIP (300-mil)
Qty.Break
THB
1
>
52.26
10
>
45.66
25
>
44.01
50
>
41.53
100
>
39.88
250
>
37.82
Stock on hand    
656

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0180-6

Trickle-Charge Timekeeping Chip, Real-Time Clock/
Calendar and 31 Bytes of Static RAM, 24-hour or
12-hour Mode, 3-Wire Interface
Qty.Break
THB
1
>
37.45
5
>
33.33
10
>
31.83
50
>
29.40
100
>
27.90
250
>
26.22
Stock on hand    
2,226

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0086-7

Real Time Clock, 31Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN SOIC (150-mil)
Qty.Break
THB
1
>
47.98
5
>
43.94
10
>
41.92
25
>
40.40
50
>
38.89
100
>
37.12
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0062-7

64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire Serial
Qty.Break
THB
1
>
118.20
5
>
105.30
10
>
103.40
25
>
97.60
50
>
92.43
100
>
88.88
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0112-5

64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock, 56 Bytes of
NV SRAM
Qty.Break
THB
1
>
62.00
5
>
55.48
10
>
53.19
25
>
51.24
50
>
49.28
100
>
46.67
Stock on hand    
2,754

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0085-4

64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire, Bi-Directional Bus
Qty.Break
THB
1
>
25.80
5
>
23.60
10
>
22.44
50
>
20.64
100
>
19.86
250
>
18.44
Stock on hand    
829

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0181-8

Extremely Accurate I2C Real-Time Clock (RTC),
Integrated Temperature-Compensated Crystal
Oscillator (TCXO) and Crystal
Qty.Break
THB
1
>
142.40
5
>
130.40
10
>
125.60
25
>
119.20
50
>
113.20
Stock on hand    
2,464

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0090-3

RTC Extremely Accurate I2C-Integrate
RTC/TCXO/CRYSTAL
Qty.Break
THB
1
>
182.50
5
>
167.80
10
>
161.50
25
>
152.10
50
>
145.20
Stock on hand    
0