×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Clock/Timing
 
ES-P/N
0176-0518-1

I2C Bus Serial Interface RTC(Real Time Clock)
With High-Precision Oscillation Adjustment
Qty.Break
THB
1
>
11.61
5
>
10.21
10
>
9.84
25
>
9.35
50
>
8.92
100
>
8.60
500
>
7.79
Stock on hand    
2,865

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0009-4

Real Time Clock, 114 Bytes RAM
Parallel/Multiplexer
Qty.Break
THB
1
>
262.10
3
>
251.30
5
>
242.10
10
>
232.80
25
>
218.20
Stock on hand    
551

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0060-1

IC Real Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial
,Trickle Charge Timekeeping Chip
,8PIN DIP (300-mil)
Qty.Break
THB
1
>
40.99
5
>
35.66
10
>
34.02
25
>
32.79
50
>
31.56
100
>
30.54
250
>
28.69
Stock on hand    
1,819

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0180-6

Trickle-Charge Timekeeping Chip, Real-Time Clock/
Calendar and 31 Bytes of Static RAM, 24-hour or
12-hour Mode, 3-Wire Interface
Qty.Break
THB
1
>
69.19
5
>
61.90
10
>
59.35
25
>
57.17
50
>
54.26
100
>
52.07
Stock on hand    
1,433

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0086-7

Real Time Clock, 31Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN SOIC (150-mil)
Qty.Break
THB
1
>
69.19
5
>
61.90
10
>
59.35
25
>
57.17
50
>
54.26
100
>
52.07
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0062-7

IC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire Serial
Qty.Break
THB
1
>
42.84
5
>
37.27
10
>
35.56
25
>
34.27
50
>
32.99
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0112-5

64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock, 56 Bytes of
NV SRAM
Qty.Break
THB
1
>
71.22
5
>
63.72
10
>
61.10
25
>
58.85
50
>
55.85
100
>
53.04
Stock on hand    
1,155

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0085-4

IC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire, Bi-Directional Bus
Qty.Break
THB
1
>
30.70
10
>
26.10
25
>
25.02
50
>
24.10
100
>
23.18
250
>
21.72
Stock on hand    
5,430

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0181-8

Extremely Accurate I2C Real-Time Clock (RTC),
Integrated Temperature-Compensated Crystal
Oscillator (TCXO) and Crystal
Qty.Break
THB
1
>
180.10
5
>
165.60
10
>
159.40
25
>
152.10
Stock on hand    
3

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0090-3

RTC Extremely Accurate I2C-Integrate
RTC/TCXO/CRYSTAL
Qty.Break
THB
1
>
171.50
5
>
157.10
10
>
151.30
25
>
141.60
50
>
134.90
Stock on hand    
0