×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Validators
 
ES-P/N
1162-0043-9

Front Plate for Front Return with Coin Stopper
Qty.Break
THB
1
>
1,318.00
Stock on hand    
2

ES-P/N
1162-0035-1

Gryphon Coin Changer, Coin Input Speed 2 Coins
per Second, Output Speed 6 Coins per Second,
6 Coin Tubes, MDB/EXEC/BDV/VCCS Interface
Qty.Break
THB
1
>
13,210.00
Stock on hand    
1

ES-P/N
1162-0036-2

Gryphon Coin Changer, Coin Input Speed 2 Coins
per Second, Output Speed 6 Coins per Second,
6 Coin Tubes, MDB/EXEC/BDV/VCCS Interface
Qty.Break
THB
1
>
16,400.00
5
>
15,240.00
Stock on hand    
1

ES-P/N
1162-0037-4

Gryphon Coin Changer, Coin Input Speed 2 Coins
per Second, Output Speed 6 Coins per Second,
6 THB Coin Tubes, MDB/VCCS Interface
Qty.Break
THB
1
>
16,260.00
3
>
15,590.00
Stock on hand    
325

ES-P/N
0806-0021-5

VAL364 USB Dongle and Cable
USB to Serial Communication for Microcoin Coin
Validators and GBA Banknote Readers
Qty.Break
THB
1
>
2,800.00
Stock on hand    
5

ES-P/N
1162-0026-9

Banknote Recycler (BNR) Advance Chassis,
with 1 x 600 Note Capacity Cashbox,
1 x Loader Cassette and 2 x Recyclers
Qty.Break
THB
1
>
130,600.00
Stock on hand    
2

ES-P/N
1162-0010-4

Banknote Recycler (BNR) Advance Chassis,
with 1 x 600 Note Capacity Cashbox,
1 x Loader Cassette and 2 x Recyclers
Qty.Break
THB
1
>
108,600.00
Stock on hand    
0

ES-P/N
1162-0027-1

Banknote Recycler (BNR) Advance Main Module,
Black Plastic Bezel, Pay-Out Up to 15 Note Bundles
Inlet Width Up to 83 mm.
Qty.Break
THB
1
>
130,600.00
Stock on hand    
2

ES-P/N
1162-0009-9

Banknote Recycler (BNR) Advance Main Module,
Black Plastic Bezel, Pay-Out Up to 15 Note Bundles
Inlet Width Up to 83 mm.
Qty.Break
THB
1
>
108,600.00
Stock on hand    
0

ES-P/N
1094-0010-9

MXL126 Belt for Card Dispenser CRT-591-M
Qty.Break
THB
1
>
338.60
3
>
326.40
5
>
314.10
10
>
303.90
Stock on hand    
85