×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Coin Acceptor/Recycler
Items for Coin Acceptor/Recycler
Narrow your selection below
 
Product Type
Size of Coins
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct TypeSize of CoinsVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0805-0013-3SP-115B (THAILAND) 1132,120.00PB-FreeRoHSCoin Validator, 16 Coin Categories, Anti-Stringing
Protection, Parallel Interface, Communication via
CCTalk
Coin Validator -MICROCOIN
0855-0003-6SMART HOPPER 012,950.00PB-FreeMixed Coin Hopper and Recycler, Store and Payout
Accepts Coins 18 - 28.5mm Diameter
USB, Open collector Interface
Coin Hopper and Recycler Coin 18-28.5mm DiameterITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0046-3PA02517 010,600.00PB-FreeThe Coin Feeder for SMART Coin System (used with
SMART HOPPER (SH4) )
Coin Feeder -ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0060-7SMART COIN SYSTEM 031,210.00PB-FreeRoHSBulk Coin Validator, Mixed Coin Hopper & Recycler
Payout Speed 12 Coins per Second, SSP/ccTalk
Protocols, USB/Open Collector Interfaces, 24V
Coin Validator Coin 18-28.5mm DiameterITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
1162-0004-9C2-W6M-F-THB/0-THB4-MDB 018,650.00PB-FreeRoHSCoin Changer and Recycler,6 Tube Cassette System,
3 Independent Payout Motors,C2 User Interfaces,
Acceptance and Payout of All the World Coins.
Coin Changer and Recycler Coin 15.0-32.5mm DiameterCPI
1162-0005-1CLS/00S000-THB01-C1-1 182,580.00Coin Recycler,Coin Speed 10cps(Input)/6cps(Output)
Bulk Coin Input 30 mixed coins,Safety Switch,
Validation Speed < 2 secs,Bowl Cup of 50 Coins
Coin Recycler Coin 14.0-32.5mm DiameterCPI
1162-0011-6HC200STH00041 75,001.75PB-FreeRoHSCompact Hopper with a Small Footprint,
Big Capacity,Square Bowl and Base + 2 Extension,
5 THB Coins supported
Coin Hopper Coin 24mm DiameterCPI
1162-0012-8HC200STH00042 115,001.75PB-FreeRoHSCompact Hopper with a Small Footprint,
Big Capacity,Square Bowl and Base + 2 Extension,
10 THB Coins supported
Coin Hopper Coin 26mm DiameterCPI
1162-0013-1CF7877/VCCS/MDB/1,1,5,5,10 013,180.00PB-FreeRoHSCF7877 Series Coin Changer,
Support Dual MDB and VCCS Protocol with Cables
Thai Coin 1,5,and 10 THB supported
Coin Changer and Validator Coin 15-28.5mm DiameterCPI
1162-0014-2HC200STH00040 05,001.75PB-FreeRoHSCompact Hopper with a Small Footprint,
Big Capacity,Square Bowl and Base + 2 Extension,
1 THB Coins supported
Coin Hopper Coin 20mm DiameterCPI
1162-0018-1HUM4CNXX00343 27,379.00PB-FreeRoHSUniversal Coin Hopper,3 coins/sec Coin Payout,
ccTalk Serial (RS232-based),
1 THB Coins supported
Coin Hopper Coin 16.25-20.90mm DiameterCPI
1162-0019-2HUM4CNXX00342 37,379.00PB-FreeRoHSUniversal Coin Hopper,3 coins/sec Coin Payout,
ccTalk Serial (RS232-based),
5 THB and 10THB Coins supported
Coin Hopper Coin 21.01-30.00mm DiameterCPI
1162-0035-1263000029 114,770.00PB-FreeRoHSGryphon Coin Changer, Coin Input Speed 2 Coins
per Second, Output Speed 6 Coins per Second,
6 Coin Tubes, MDB/EXEC/BDV/VCCS Interface
Coin Changer and Validator Coin 15-33mm DiameterCPI
1162-0036-2263000251 218,270.00PB-FreeRoHSGryphon Coin Changer, Coin Input Speed 2 Coins
per Second, Output Speed 6 Coins per Second,
6 Coin Tubes, MDB/EXEC/BDV/VCCS Interface
Coin Changer and Validator Coin 15-33mm DiameterCPI
1162-0037-4263000297 016,030.00PB-FreeRoHSGryphon Coin Changer, MDB/VCCS Interface
Contain Coin Tube
1THB x2; 5THB x 2; 10THB x 2
Coin Changer and Validator Coin 15-33mm DiameterCPI