Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
072900106
Product P/N: AMPROBE-ACD-41PQ ES-P/N: 072900106   
True-RMS Power Quality Clamp-On 1000A AC Current
600V AC/DC, Resistance,Capacitance,Frequency
Temp,Power(W,VAR,VA) and THD Measurement
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 57.00