Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
022900049
Product P/N: GAL16V8D-25LJ ES-P/N: 022900049   
High Performance E2CMOS PLD Generic Array Logic

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00