Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003500012
Product P/N: 24LC01B/P ES-P/N: 003500012   
IC I2C Serial EEPROM 1Kbits(128x8bit),400kHz, 2.5V
8 Bytes Page-Write Buffer, ESD Protection
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00