×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Pressure Sensors
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorMeasurement Type or Sensor TypeRangeInput VoltageInterface
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0176-1416-9BM1383AGLV-ZE2 078.36PB-FreeRoHSPiezo-resistive Pressure Sensor,Pressure Range
300hPa to 1100hPa,I2C Interface,Pressure Accuracy
±0.12hPa(Typ) / ±1hPa(Typ) (Relative/Absolute)
ROHMAbsolute/Relative Air Pressure Sensor300hPa ~ 1100hPa 1.7V ~ 3.6V I2C
0262-0140-62SMPB-02E 0120.70PB-FreeDigital Barometric Pressure Sensor,
Digital Control and Output I2C/SPI Interface,
Built-in Low Noise 24 bit ADC
OMRONAbsolute/Relative Air Pressure Sensor30kPa ~ 110kPa 1.7V ~ 3.6V SPI,I2C
1426-0019-2ADP1108 14,925.00PB-FreeRoHSLow Differential Pressure Sensor,Fast Response
Time, Range 0 Pa to 500 Pa ±1.5%M.V.,
Analog Output 0.25V to 4V(Provides: SCL,SDA Pins)
ASAIRDifferential Pressure Sensor0 ~ 500 Pa 4.75VDC ~ 5.25VDC Voltage Signal,Serial Bus