×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Ceramic Capacitors
 
ES-P/N
0328-0047-6

Chip Cap 10nF/25Vdc, ±10%, X7R
Qty.Break
THB
100
>
0.11
500
>
0.10
5,000
>
0.08
30,000
>
0.08
Stock on hand    
350,307

ES-P/N
0328-0046-3

Multilayer Chip Capacitor MLCC 0.1μF/10Vdc, ±10%
Qty.Break
THB
100
>
0.12
500
>
0.11
1,000
>
0.09
10,000
>
0.07
Stock on hand    
53,310

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0001-1

Multilayer Ceramic Chip Cap 2.2nF/50V, ±10%,
X7R
Qty.Break
THB
100
>
0.09
500
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
8,500

ES-P/N
0328-0066-1

Chip Cap 22nF/16Vdc, ±10%
Qty.Break
THB
100
>
0.12
500
>
0.11
1,000
>
0.10
10,000
>
0.09
Stock on hand    
18,335

ES-P/N
0328-0076-5

Chip Cap 33nF/10Vdc, ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.19
100
>
0.16
500
>
0.14
2,500
>
0.13
Stock on hand    
49,025

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0002-3

Multilayer Ceramic Chip Cap 1.5pF/50V, ±0.25pF,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.09
500
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
9,000

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0003-5

Multilayer Ceramic Chip Cap 2.0pF/50V, ±0.25pF,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.09
500
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
9,000

ES-P/N
0328-0077-8

Ceramic Chip Cap 1.0pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
50
>
0.17
500
>
0.13
1,000
>
0.12
5,000
>
0.11
Stock on hand    
13,263

ES-P/N
0328-0078-1

Ceramic Chip Cap 1.5pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
100
>
0.15
500
>
0.13
1,000
>
0.12
10,000
>
0.11
Stock on hand    
8,075

ES-P/N
0328-0079-4

Ceramic Chip Cap 1.8pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
50
>
0.17
100
>
0.15
500
>
0.13
1,000
>
0.12
Stock on hand    
9,364