×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Semiconductors - Discrete
 
TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0097-0

Zener Diodes 1W/22V , Iz=11.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
2.11
50
>
1.61
100
>
1.50
500
>
1.38
1,000
>
1.33
4,000
>
1.21
Stock on hand    
14,763

ES-P/N
0135-0106-1

ZENER DIODE 1.3W/24V, Iz=10.5mA
Qty.Break
THB
5
>
2.40
10
>
2.22
50
>
2.03
100
>
1.93
500
>
1.78
1,000
>
1.71
5,000
>
1.54
Stock on hand    
40,048

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0098-3

Zener Diodes 1W/24V, Iz= 10.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
2.11
50
>
1.61
100
>
1.50
500
>
1.38
1,000
>
1.33
4,000
>
1.21
Stock on hand    
9,241

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0136-8

Zener Diode 1W/27V , Iz= 9.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
1.87
10
>
1.62
50
>
1.42
100
>
1.37
250
>
1.27
500
>
1.22
1,000
>
1.18
4,000
>
1.09
Stock on hand    
6,531

ES-P/N
0353-0040-4

SILICON ZENER DIODES 30V/1W, Iz= 8.5mA
Qty.Break
THB
5
>
1.61
10
>
1.39
50
>
1.22
100
>
1.18
250
>
1.09
1,000
>
1.03
2,500
>
0.97
5,000
>
0.92
Stock on hand    
3,804

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0102-4

Zener Diodes 1W/33V, Iz= 7.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
2.11
50
>
1.61
100
>
1.50
500
>
1.38
1,000
>
1.33
4,000
>
1.21
Stock on hand    
17,876

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0142-3

Zener Diodes 1W 36V, Iz= 7mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
2.15
10
>
1.86
50
>
1.64
100
>
1.53
250
>
1.43
2,000
>
1.28
4,000
>
1.23
8,000
>
1.18
Stock on hand    
2,909

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0105-3

Zener Diodes 1W/39V, Iz= 6.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
1.81
10
>
1.57
50
>
1.38
100
>
1.33
250
>
1.23
500
>
1.18
1,000
>
1.14
4,000
>
1.05
Stock on hand    
9,002

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0143-5

Zener Diodes 1W 47V, Iz= 5.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
2.10
10
>
1.81
50
>
1.60
100
>
1.49
500
>
1.37
1,000
>
1.32
4,000
>
1.20
Stock on hand    
46,096

TAK CHEONG
ES-P/N
0299-0106-6

Zener Diodes 1W/47V , Iz= 5.5mA
Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulator
Qty.Break
THB
5
>
1.98
10
>
1.71
50
>
1.51
100
>
1.41
250
>
1.35
500
>
1.29
1,000
>
1.25
4,000
>
1.14
Stock on hand    
94