×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Optical Sensors
 
ES-P/N
0262-0173-1

Diffuse Reflective Sensor with Connector, NPN Open
Collector Output, Sensing Distance 550mm, Light-ON
Operating Mode, IR 850nm, Supply 12VDC
Qty.Break
THB
1
>
806.80
5
>
727.60
10
>
693.00
Stock on hand    
5

ES-P/N
0262-0175-5

Light Convergent Reflective Sensor with Connector,
NPN Open Collector Output, Sensing Distance 2mm
to 10mm, Dark-ON Mode, IR 850nm, Supply 24VDC
Qty.Break
THB
1
>
733.50
5
>
661.50
10
>
630.00
Stock on hand    
5

ES-P/N
0262-0174-3

Light Convergent Reflective Sensor with Connector,
NPN Open Collector Output, Sensing Distance 10mm
to 55mm, Dark-ON Mode, IR 850nm, Supply 24VDC
Qty.Break
THB
1
>
733.50
3
>
679.50
5
>
661.50
Stock on hand    
21

ES-P/N
0176-0999-5

Analog Current Output Ambient Light Sensor
Current Mode Output Maximum 7.5 mA,VCC 2.4-5.5Volt
Illuminance 0lx-50000lx,Peak Wavelength 530nm
Qty.Break
THB
1
>
12.15
5
>
10.69
10
>
10.29
50
>
9.34
100
>
9.00
500
>
8.16
1,000
>
7.79
Stock on hand    
2,412

ES-P/N
0176-1010-7

Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light ,
Color sensor, Light Intensity 0.005 – 40k lx
I2C Bus Interface
Qty.Break
THB
1
>
30.42
5
>
27.08
10
>
25.86
25
>
24.80
50
>
23.88
100
>
22.97
250
>
21.52
500
>
20.76
Stock on hand    
2,817

ES-P/N
0176-1415-7

Optical Sensor for Heart Rate Monitor IC
Included LED Driver and IR-Cut,Green Light
Detection Photo-Diode,I2C Interface
Qty.Break
THB
1
>
84.55
5
>
73.87
10
>
72.54
25
>
68.53
50
>
65.41
100
>
62.30
250
>
60.08
Stock on hand    
0

VISHAY
ES-P/N
0135-0463-1

Reflective Optical Sensor with Transistor Output
Range 0mm to 5mm, Emitter wavelength 950 nm
Peak operating distance 0.5 mm
Qty.Break
THB
1
>
37.76
5
>
33.61
10
>
32.10
25
>
30.78
50
>
29.64
Stock on hand    
146

ES-P/N
0084-0057-9

Anti Electromagnetic Induction Noise type,Compact
IR Detecting Unit for Remote Control,38kHz,Supply
Voltage 4.5V - 5.5V,Lead L Bend with Shield Case
Qty.Break
THB
1
>
24.09
5
>
22.04
10
>
20.96
50
>
19.27
100
>
18.55
200
>
17.70
Stock on hand    
147,982

ES-P/N
0084-0069-6

Infrared Detecting Unit For Remote Control, B.P.F.
Center Frequency 38kHz Typ., Supply Voltage
4.5V - 5.5V, Lead L Bend with Shield Case
Qty.Break
THB
1
>
24.09
10
>
20.96
50
>
19.27
100
>
18.55
200
>
17.70
Stock on hand    
30,000

ES-P/N
0084-0058-1

Anti Electromagnetic Induction Noise Type,Compact
IR Detecting Unit for Remote Control,38kHz,Supply
Voltage 4.5V - 5.5V,Lead Straight with Shield Case
Qty.Break
THB
1
>
24.09
5
>
22.04
10
>
20.96
50
>
19.27
100
>
18.55
200
>
17.70
Stock on hand    
165,186