Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
096600572
Product P/N: A2001H02-2P ES-P/N: 096600572   
Housing Connector 2 Pins,Pitch 2.0mm,Single Row

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00