Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
084800026
Product P/N: 50TYZ-F-12V5RPM ES-P/N: 084800026   
AC MOTOR 12VAC ,5RPM ,50HZ ,0.5A ,4W, CW DIRECTION
6 KG-CM ,S1 CONTINUOUS MODE
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00