Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
079200087
Product P/N: 687740200002 ES-P/N: 079200087   
Flex Cable 40 ways, Pitch 0.50mm,
Cable Length 200mm,Rating 60V/500mA
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00