Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
059500338
Product P/N: HS2K ES-P/N: 059500338   
Heat Sink, Area 723.2308 sq.mm.,Material A6063S-T5
Dimension W38.1 x L100 x H 19.08 mm.
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 57.00