Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
049300187
Product P/N: 0920AT50A080E ES-P/N: 049300187   
ANTENNA CHIP ISM 920 MHZ,HIGH FREQUENCY

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00