Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
033002189
Product P/N: 15EDGK-3.5-05P-14-00AH ES-P/N: 033002189   
Plug-in Terminal Block 5 Poles,Female,300V/8A
Pitch 3.5mm
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00