Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
029003049
Product P/N: ECM-B3M-E21310RS1 ES-P/N: 029003049   
Electronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/2000rpm,24bit Incremental,Frame 130mm
Output 1kW, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 187.00