Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
017610074
Product P/N: BA05CC0T ES-P/N: 017610074   
Fixed Output LDO Regulators 5V/1A,2W
Maximum Input Voltage 35V,Accuracy +/-1%
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00