Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
014000071
Product P/N: OS102011MS2QN1 ES-P/N: 014000071   
Vertical Slide Switch 0.1A/12VDC, 1P2T(SPDT)
สวิทช์เลื่อน 0.1A/12VDC, 1P2T(SPDT)
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00