Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
005904970
Product P/N: ET-ADAPT-PIC USB-40A ES-P/N: 005904970   
Adaptor PIC USB-40A ใช้กับ MCU MICROCHIP
แบบ Flash 40Pins Dip Type
(P-ET-A-00333)
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 57.00