Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003511068
Product P/N: 23K256-I/SN ES-P/N: 003511068   
SPI BUS SERIAL SRAM 256KBIT(32Kx8BIT), 20MHz
32 BYTES PAGE
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00