Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003506658
Product P/N: 24LC01BT-I/SN ES-P/N: 003506658   
IC I2C SERIAL EEPROM 1KBIT(128x8BIT), 400KHz
ESD PROTECTION
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00