Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003506645
Product P/N: TC4422AVOA ES-P/N: 003506645   
NON-INVERT MOSFET DRIVER 18V/9A

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00