Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000801618
Product P/N: CNV-PLCC-EP1M32A ES-P/N: 000801618   
32-Pin PLCC Socket to 32 pin DIP converter
for EPROM from 1MB up,28F020,28F010,28F512,29F010
29F040
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00