Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
142600181
Product P/N: AO-07 ES-P/N: 142600181   
Oxygen Sensor, Range 0 to 100 Vol.%O2
Output 9mV to 13mV in 210mBar O2
4-Core RJ11 Interface
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00