Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
125700014
Product P/N: PH2.54 1X20P SR L=17.8 180 ES-P/N: 125700014   
SIP Socket Single Row 20 Pins,Machined Pin
Pitch 2.54mm,Straight Lead
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00