Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
082501446
Product P/N: EH51AM470E05B25TG ES-P/N: 082501446   
E-Cap H5 Series 47uF/10Volt
-40(C) to +105(C),+/-20%,1000hrs.
Miniature Sized
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00