Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
057900400
Product P/N: CP3514P1V00 ES-P/N: 057900400   
WAFER Connector 14Pins,Pitch 3.00mm,Straight Type
Double Row
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00