Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
047600348
Product P/N: CAWG2808C2500 ES-P/N: 047600348   
Flat Cable 28AWG,8 Cores,Pitch 1.27mm
Gray Color,250FT/Reel
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00