Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
032801866
Product P/N: 0402N330J500CT ES-P/N: 032801866   
Multilayer Ceramic Chip Cap 33pF/50Vdc, +/-5%
NPO (C0G)
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00