Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
029002071
Product P/N: DOP-110CS ES-P/N: 029002071   
HMI,10.1Inches TFT LCD,65K Color,1024 x 600 Pixels
ARM Cortex-A8(800MHz),RAM 256 MB,ROM 256 MB,
USB Host,USB Slave,RS-232/RS-422/RS-485 COM Port
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 97.00