Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
028502476
Product P/N: RN112-1.2-02-6M8 ES-P/N: 028502476   
Common Mode Chokes 6.8mH/1.2A
DCR 250m(ohm)
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00