Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
019800338
Product P/N: R82DC3100DQ50J ES-P/N: 019800338   
Metallized Polyester Film Cap 0.1uF/63Vdc,+/-5%
Pitch 5mm
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00